Vivaldi – Nulla in Mundo, Warszawa

A. Vivaldi – Nulla in mundo pax sincera

dyr. Jakub Burzyński
Chór i Orkiestra Barokowa Koła Muzyki Dawnej SPAM
24.03.2012 Warszawa

odpowiedz