Gaude Mater 2016

GaudeM 26_MFMS plakat 680x980 16-03 www

Inauguracja Liturgiczna Festiwalu – muzyka ze zbiorów jasnogórskich

1 maja 2016
13.00 Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego

Wykonawcy:
Zespół Muzyki Dawnej „La Tempesta”
Julita Mirosławska – sopran
Dyrygent – Jakub Burzyński

odpowiedz